Malathiros Villas Malathiros Villas Malathiros Villas

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Online Booking Join us on Facebook Follow us on Twitter Visit our Guestbook Follow us on Twitter

Επίσης αναλαμβάνουμε μικρές εκδηλώσεις όπως βαφτίσεις και αρραβώνες μέχρι 150 άτομα. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα του ξενοδοχείου.